Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

allicee
allicee
9328 333e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
allicee
7204 8a02
Reposted fromillidan illidan viakatalama katalama

June 07 2015

allicee
3276 8180
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaplotkara plotkara
allicee
8756 98be
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
8130 46a0
allicee
3135 58ae
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamefir mefir
9769 dba6

pantymime:

if there’s anything I can’t handle right now it’s this

Reposted fromgaytsby gaytsby viamefir mefir

May 21 2015

allicee
To właśnie zakochiwanie się w kimś. To bycie wrażliwym. To rezygnacja z kontroli. 
— "Pamiętniki wampirów"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
allicee
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianivea nivea
allicee
- Wiesz - rzekła Ruth - ludzie nie płaczą, kiedy im smutno. Każdy myśli, że tak jest, ale to nieprawda. Płaczą, gdy są sfrustrowani albo przytłoczeni.
— Holly Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
allicee

Ranisz mnie, ale przyjmuję to ze spokojem, bo moja miłość nie zna granic i nie odejdę, nie zostawię Cię. Nie ma dla mnie innych racji, zdrowego rozsądku, materii, pośpiechu, wymówek. Czasami tylko obawiam się, że nie zdążysz, by przy mnie być, kiedy trzeba będzie się pożegnać, uśmiechnąć, zabrać w daleką podróż ciepło Twojej dłoni.

— Pamiętnik narkomanki
Reposted fromresort resort viamisiaczek95 misiaczek95
allicee
Wydawało mi się, że najgorsze co może cię spotkać, to skończyć w samotności. Nieprawda. Najgorzej to skończyć z ludźmi, wśród których czujesz się kompletnie sam.
— Robin Williams
Reposted fromSalute Salute viamisiaczek95 misiaczek95
allicee
1441 3fdb 500
Reposted fromnicotine nicotine viamisiaczek95 misiaczek95
allicee
3251 bbd3
Reposted fromdailylife dailylife viamisiaczek95 misiaczek95
allicee
8845 229f
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamoviesss moviesss
allicee
8672 f2db 500
Reposted fromzajebela zajebela vianivea nivea
allicee
0624 0bd4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamigotka migotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl